Tham gia The Sandbox Airdrop trên CoinMarketCap

5/5 - (1 bình chọn)

The Sandbox là một thế giới ảo nơi người chơi có thể xây dựng, sở hữu và kiếm tiền từ trải nghiệm chơi game của họ trên chuỗi khối Ethereum. Sandbox xây dựng nội dung trò chơi NFT, MARKETPLACE để mua và bán nội dung NFT, công cụ GAME MAKER để tạo trải nghiệm chơi game trong siêu thị The Sandbox.

Hiện tại, The Sandbox đang hợp tác cùng Coin Market Cap dành tặng 579.900 SAND (~ 600.000 USD) cho cộng đồng. Người may mắn sẽ nhận được 10 SAND (~10 USD).

Thời gian Airdrop

Từ ngày 06/09/2021 (22h) đến ngày 06/10/2021 (6:59:59) (giờ Việt Nam)

Cách thức tham gia Airdrop

Bước 1: Truy cập https://coinmarketcap.jotform.com/212482625345960 để thực hiện cho Quiz của bạn. Sau đó Click chọn “Start” để bắt đầu trả lời.

Nhấn chọn Start để tham gia The Sandbox Airdrop trên Coin Market Cap
Nhấn chọn Start để tham gia The Sandbox Airdrop trên Coin Market Cap

Bước 2: Nhập Binance User ID vào The Sand Box Quiz (lưu ý: Binance User ID lấy trong phần thông tin tài khoản Binance cá nhân của bạn).

Nhập Binance User ID vào The Sand Box Quiz
Nhập Binance User ID vào The Sand Box Quiz

Bước 3: Trả lời các câu hỏi trong The Sand Box Quiz (đáp án chính xác của Quiz đã được làm dưới đây)

  1. What is the total supply of SAND tokens? => 3,000,000,000
  2. On which blockchain is The Sandbox ecosystem currently developed onto? => Ethereum
  3. What is the main The Sandbox virtual world primary focus for users? => Playing games
  4. What is NOT one of the main utility token of The Sandbox ecosystem? => Stablecoin
  5. What is the name of the NFT Maker creation tool in The Sandbox that lets you make 3D game assets and tokenize them for putting on the Marketplace? => VoxEdit
  6. How can users monetize their games on The Sandbox? => All of the above
  7. What tokens standards do The Sandbox use for its technology? => All of the above
  8. What can users do with the ASSETS bought on the marketplace? => Integrate them and Publish their game experiences
  9. Which of the below will be a feature of Play-To-Earn in The Sandbox? => All of the above

Bước 4: Khi được yêu cầu thêm The Sandbox vào Danh sách Watchlist của bạn, hãy truy cập https://coinmarketcap.com/watchlist/. Nhấp vào “Add coin” tìm kiếm The Sandbox để thêm nó vào danh sách theo dõi của bạn.

Bước 5: Click Chọn phần “More” trong Watchlist -> Nhấn “Publish” để công khai Watchlist. Sau đó lấy đường link Watchlist của bạn và điền vào form.

Bước 6: Tạo một tài khoản The Sandbox bằng cách nhấp vào “Đăng nhập” trên trang web The Sandbox và liên kết Metamask của bạn trên Ethereum Mainnet. Cuối cùng điền email tài khoản The Sandbox vào form và Click chọn “Submit”.

Lời kết

Vậy là mình đã hướng dẫn cách làm The Sandbox Airdrop trên CoinMarketCap. Chúc các bạn may mắn nhận được SAND từ chương trình!

Mời bạn tham gia:

5/5 - (1 bình chọn)

Mời bạn tham gia nhóm trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn... mới nhất về thị trường Crypto & DeFi cùng hơn 5000+ anh em và cùng đội ngũ Review Invest.

Telegram Youtube

Trả lời