Dan Larimer trở lại với Cộng đồng EOS

Đánh giá bài viết

Sau thông báo về việc Dan rời khỏi Block.One gây rúng động cộng đồng, kể từ tuần này, cựu CTO sẽ trở lại tương tác với cộng đồng trên Telegram và tổ chức lại các lực lượng để đưa cộng đồng EOS trở lại vinh quang trước đây.

Giờ đây, Dan không còn làm việc tại Block.One nữa, anh ấy cảm thấy tự do hơn rất nhiều khi tương tác với cộng đồng và thể hiện ý tưởng của mình. Vì vậy, anh ấy đã tham gia lại một số nhóm điện tín EOS, bao gồm EOS , Everything EOS , EOS Price , Bullish và nhóm mới liên quan đến dự án Clarion OS sắp tới của anh ấy .

Các báo cáo về việc tôi rời khỏi cộng đồng EOS bị phóng đại rất nhiều. Tôi mong muốn được cộng đồng tham gia thiết lập một con đường để EOS hiện thực hóa tầm nhìn ban đầu của tôi.” Source

Để tổ chức tốt hơn các ý tưởng, cùng với chính cộng đồng, đã chuẩn bị một diễn đàn mới để bạn có thể thảo luận tự do, phát hành bài đăng đầu tiên: Trở thành thành viên của cộng đồng EOS có nghĩa là gì?

Tôi tin rằng trái tim của một cộng đồng vững mạnh là một tập hợp các giá trị, mục đích và bản sắc được chia sẻ. Khi tham gia vào một cộng đồng, mỗi người chúng ta đều đóng góp một phần của chúng ta vào việc tạo ra cộng đồng.

Khi ban đầu tôi hình thành EOS, tôi đã hình dung ra một cộng đồng dựa trên các nguyên tắc sống, tự do, tài sản và công lý cho tất cả mọi người. Tôi muốn làm việc với mọi người để tạo ra một hệ thống hỗ trợ lẫn nhau mới, nơi chúng tôi sử dụng các hợp đồng thông minh để giảm thiểu tranh chấp.

Tôi đứng đây hôm nay với mong muốn đoàn kết một cộng đồng bị chia rẽ và cùng nhau tiến về phía trước. Tôi đứng đây đề nghị mọi người cùng tham gia với tôi trong việc biến cộng đồng EOS trở thành nơi thú vị và hoàn hảo nhất để giao lưu và đóng góp.

Bạn đang tìm kiếm điều gì ở một cộng đồng và bạn có thể cung cấp những gì để giúp cộng đồng EOS trở nên tốt nhất có thể? “

Để bắt đầu tổ chức lại mạng chính EOS, công việc sẽ được thực hiện theo một lộ trình mới có thể được phát triển bởi chính cộng đồng:

Tôi hy vọng sẽ làm việc với cộng đồng để thiết lập một lộ trình cộng đồng kết hợp các yếu tố B1 đang mang lại và cho phép chúng tôi tiến lên một cách độc lập.

Trong số các cuộc tranh luận khác nhau, đã có cuộc nói chuyện về việc tập hợp một nhóm các nhà phát triển từ cộng đồng EOS, có thể được hỗ trợ bởi các quỹ mới để phát triển các dịch vụ song song với những dịch vụ được cung cấp bởi Block.One. Thật vậy, Block.One sẽ có thể tiếp tục hoạt động như hiện tại, mang đến các bản cập nhật cho phần mềm EOSIO.

Đề xuất quan trọng đầu tiên của Dan là về một hệ thống quản trị mới cho Cộng đồng EOS , dựa trên các khái niệm từ cuốn sách của anh ấy: “Động vật bình đẳng hơn – Nghệ thuật tinh tế của nền dân chủ thực sự“. Theo mô hình quản trị mới này, một định nghĩa chặt chẽ hơn được đưa ra cho ý nghĩa của một thành viên cộng đồng. Thật vậy, một thành viên mới chỉ có thể được thêm vào nếu được ít nhất 3 thành viên hiện tại chấp thuận. Sau đó, một quá trình bỏ phiếu có thể diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau, theo sự phân chia ngẫu nhiên của tất cả các thành viên.

Mọi cuộc bầu cử đều bắt đầu bằng cách chỉ định ngẫu nhiên các thành viên vào các nhóm 10 người. Mỗi nhóm 10 người phải đạt được thỏa thuận 8/10 về người đại diện cho nhóm của họ. Điều này sẽ đại diện cho một quan chức được bầu ở Cấp độ 1. Tất cả các quan chức Cấp độ 1 sau đó được chỉ định ngẫu nhiên vào các nhóm 10 phải đạt được 8/10 thỏa thuận về một người nào đó đại diện cho nhóm, điều này đại diện cho thành viên Cấp 2. Nếu 8/10 không đạt được thỏa thuận thì không có quan chức nào được bầu từ nhóm đó. Quá trình này được lặp lại cho đến khi có ít hơn 10 người.

Nhóm đại diện cuối cùng (có quy mô dưới 10) sẽ bao gồm 1 người được 2/3 + 1 phê duyệt (chủ tịch) và 2 người được chọn ngẫu nhiên từ nhóm cao nhất (đồng phó chủ tịch). Điều này sẽ tạo ra 3 người cùng tạo thành gốc của cơ quan quản lý (một bộ ba).

Bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi Triumvirate phải được sự chấp thuận của tổng thống và ít nhất một trong các phó chủ tịch.

Bạn nghĩ sao về sự trở lại đầy máu lửa này của Dan Larimer? Nó có mang lại lợi ích cho EOS không?

Đánh giá bài viết

Mời bạn tham gia nhóm trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn... mới nhất về thị trường Crypto & DeFi cùng hơn 5000+ anh em và cùng đội ngũ Review Invest.

Telegram Youtube

Trả lời