Coinbase và Coinbase Pro sẽ hỗ trợ nâng cấp tự động stablecoin DAI

Đánh giá bài viết

Ngày 18/11 sắp tới đây, Maker sẽ ra mắt đồng stablecoin được bảo chứng bằng nhiều tài sản thế chấp, nâng cấp DAI bảo chứng bằng tài sản thế chấp đơn hiện tại.

Sàn giao dịch Coinbase

DAI đa tài sản thế chấp sẽ thay đổi bản chất của đồng stablecoin hiện tại. Trong cấu trúc của đồng DAI, chỉ có đồng tiền điện tử Ethereum là có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp khi tạo ra stablecoin này trong lưu thông. Với phiên bản đa tài sản thế chấp, cả Ethereum và các token ERC20 có thể được sử dụng để tại ra DAI, và loại thế chấp sẽ được biểu quyết bởi những người nắm giữ token Maker.

Trong bài đăng mới nhất của mình, CoinbaseCoinbase Pro dự định sẽ hỗ trợ DAI đa thế chấp vào ngày 02/12 lúc 9h UTC. Vào thời điểm đó, sàn sẽ tự đông chuyển đổi bất kỳ DAI bạn đang nắm giữ thành phiên bản mới. Người dùng trên thực tế không cần phải làm gì vì đây là quy trình tự động.

Coinbase cũng lưu ý thêm nếu trader cần nâng cấp ở bất kỳ nơi nào, bạn có thể gửi về Coinbase trước thời điểm nói trên để sàn có thể sắp xếp và nâng cấp giúp bạn. Bạn có thể rút hoặc bán DAI trước ngày này. Ngoài ra, ứng dụng riêng Coinbase Wallet cũng hỗ trợ ngân cấp lên DAI đa thế chấp.

Đánh giá bài viết

Mời bạn tham gia nhóm trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn... mới nhất về thị trường Crypto & DeFi cùng hơn 5000+ anh em và cùng đội ngũ Review Invest.

Telegram Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *