Balancer hoàn lại phí Gas (BAL) trên Balancer Exchange

Đánh giá bài viết

Balancer Exchange là một AMM trên mạng lưới Ethereum và phí Swap sẽ là ETH. Tuy nhiên thời gian gần đây phí Gas dành cho giao dịch, swap tương đối là cao (Có khi hơn 100$ cho 1 lần swap).

Balancer Exchange vừa cho ra chiến dịch “BAL For Gas” – nhận lại BAL cho quá trình Swap, Convert trên Balancer. Vậy chương trình này diễn ra tới khi nào? Quá trình nhận lại BAL như thế nào? Mời tất cả các bạn đọc bài viết dưới để hiểu rõ hơn về chiến dịch này trên Balancer nhé.

Chiến dịch “BAL for Gas”

Theo như proposal, thì Balancer sẽ cho 30,000 BAL vào một Ecosystem Fund nhằm phục vụ chiến dịch “BAL for Gas”. Sẽ không có thời gian kết thúc chiến dịch cụ thể, ai trade trước thì nhận được trước, vầ khi hết nguồn 30,000 sẽ tạm dừng chương trình và đợi chiến dịch mới từ ban quản trị của Balancer.

Anh em mà muốn nhận được rewards BAL tokens đối với mỗi giao dịch hợp lệ trên Balancer Exchange. Bài viết cũng có đề cập về giao dịch hợp lệ (eligible trade) là 1 hay nhiều lệnh swaps giữa hai token có trong whitelist. Sau khi trade, anh em vẫn chưa thể claim BAL đâu, mà phải đợi đến thứ 4 tuần sau của lần trade thì mới claim được.

Dưới đây là số Gas được hoàn lại tùy theo số lượng swap hợp lệ anh em thực hiện:

Còn việc convert từ Gas sang BAL thì anh em có thể dùng công thức này:

G*MP

Trong đó:

 • G là cột thứ 2, số lượng gas unit.
 • M là phí Gas trung bình của Block ghi nhận giao dịch.
 • P là tỷ giá BAL/ETH lấy dữ liệu gần nhất từ CoinGecko.

Tại sao khi dự định nhận BAL khác với khi thực nhận?

Có người đặt ra câu hỏi là tại sao số BAL khi nhận khác với khi dự định nhận BAL. Thì dưới đây sẽ giải thích vấn đề này cho mọi người cùng nắm nhé.

Tại lúc trade, swap

Thứ tự mọi việc khi anh em trade sẽ như sau:

 1. Quyết định số lượng trades có tính hợp lệ.
 2. Nhận lại phí Gas từ việc trade.
 3. Gas price dự đoán sẽ được tính theo trung bình của các block cuối cùng dựa trên chức năng getGasPrice từ nhà cung cấp Web3.
 4. BAL/ETH dự đoán sẽ được lấy từ 80/20 BAL/ETH Pool

Đó là số liệu mà giao diện cung cấp cho anh em, còn khi thực hiện xong thì nó sẽ khác chút.

Lúc nhận BAL

 1. Quyết định số lượng trades có tính hợp lệ.
 2. Nhận lại phí Gas từ việc trade.
 3. Gas price thực sẽ được lấy trung bình từ gas price trong block vừa trade.
 4. BAL/ETH thực sẽ được lấy từ CoinGecko gần nhất với thời gian của Block vừa trade.

Vậy ở bước 3 và 4 ở cả hai bên sẽ có sự khác biệt đôi chút:

 • Không phải lúc nào trung bình Gas Price từ các block gần cuối với trong 1 block chứa giao dịch đó cũng trùng khớp.
 • Không phải số liệu BAL/ETH từ 80/20 BAL/ETH Pool và CoinGecko cũng giống nhau.

Đánh giá bài viết

Mời bạn tham gia nhóm trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn... mới nhất về thị trường Crypto & DeFi cùng hơn 5000+ anh em và cùng đội ngũ Review Invest.

Telegram Youtube

Trả lời