Ví tiền ảo Gram của Telegram chạy thử nghiệm trên GitHub

Đánh giá bài viết

Ví tiền ảo Gram Wallet của Telegram hiện đã có trên MacOS, Ubuntu và Windows ở chế độ thử nghiệm, trong đó mã nguồn được đăng tải trên GitHub.

Người dùng Gram Wallet có thể nhận Token thử nghiệm
Người dùng hiện nay có thể tải ví khách hàng thử nghiệm trên website, tạo địa chỉ ví và nhận Private key (mã khóa riêng) đồng thời có thể yêu cầu và kiểm tra Gram Token trên ứng dụng qua bot Telegram được gọi là TestTonBot.

Gram TON

Theo đó, TestTonBot mời người dùng trải nghiệm dịch vụ bằng việc yêu cầu 5 – 20 Token tạo địa chỉ tiền ảo trên ứng dụng. Sau khi người dùng yêu cầu 1 số lượng Token, TestTonBot thông báo với họ về bắt đầu thực hiện yêu cầu trước khi gửi 1 thông báo riêng rằng Gram thử nghiệm đã được xác nhận trên ví.

Giao dịch được theo dõi trên TON thử nghiệm
Các giao dịch thử nghiệm được cập nhật trên chương trình thử nghiệm Telegram Open Network (TON) với các thông tin bao gồm: thời gian, số lượng cũng như địa chỉ ví của TestTonBot , và các giao dịch gần nhất.

Chương trình thử nghiệm TON và phần mềm Node được phát hành vào 6/9/2019, để chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt Telegram bị hủy bỏ cho viẹc ra mắt đồng tiền kỹ thuật số Gram vào cuối tháng 10/2019. Việc ra mắt đã bị lùi thời gian khi mà Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ đang xem xét việc huy động 1,7 tỷ Token Gram của Telegram là bất hợp pháp vào 11/10/2019.

Việc ra mắt phiên bản thử nghiệm của gram Wallet sau thông báo vào 19/10 rằng Tòa án Newyork đã hoãn phiên tòa xử kiện SEC nộp đơn chống lại TON, và thời gian diễn ra xét xử chuyển sang ngày 18 – 19/2/2020.

Đánh giá bài viết

Mời bạn tham gia nhóm trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn... mới nhất về thị trường Crypto & DeFi cùng hơn 5000+ anh em và cùng đội ngũ Review Invest.

Telegram Youtube

Trả lời