Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu rót 100 USD mua Bitcoin 10 năm trước?

Đánh giá bài viết

Nếu rót 100 USD mua Bitcoin 10 năm trước, nhà đầu tư hiện sẽ sở hữu 9,2 triệu USD. Con số này vượt xa mức lợi nhuận từ khoản đầu tư tương đương vào 10 công ty có vốn hoá lớn nhất thế giới.

Giá trị tăng trưởng của Bitcoin 10 năm qua

Biểu đồ dưới đây so sánh lợi nhuận của Bitcoin và cổ phiếu 10 công ty vốn hoá lớn nhất thế giới dựa trên dữ liệu giá cổ phiếu từ Yahoo Finance vào ngày 2/1/2009 (trừ FacebookAlibaba, khi đó chưa niêm yết) và ngày 3/12/2019.

Bảng thống kê giá trị khoảng đầu tư 100 USD

Có thể thấy mức tăng của Bitcoin vượt xa so với giá cổ phiếu của 10 công ty vốn hoá lớn nhất thế giới.

Đánh giá bài viết

Mời bạn tham gia nhóm trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn... mới nhất về thị trường Crypto & DeFi cùng hơn 5000+ anh em và cùng đội ngũ Review Invest.

Telegram Youtube

Trả lời