GUM Whitelist and GUM launching on FalconSwap IDO

Đánh giá bài viết

Gourmet Galaxy đã thông báo chi tiết về Whitelist và ngày phát hành IDO GUM đầu tiên trên FalconSwap – đơn vị sẽ hỗ trợ việc phân phối token GUM ra cộng động.

Trong bài viết này, Gourmet Galaxy sẽ cung cấp đầy đủ chi tiết về cách GUM tiến hành với IDO, các quy tắc tham gia Whitelist. Ngoài ra, thông tin giá bán công khai GUM trên FalconSwap và kết hoạch niêm yết GUM trong tương lai.

Chi thiết Whitelist GUM

Thông tin chi tiết GUM Whitelist

Để đăng ký danh sách trắng, bạn phải điền vào biểu mẫu này, mặc dù đăng ký một mình không đảm bảo danh sách trắng.

 1. Theo dõi Kênh thông báo điện tín GUM, Trò chuyện điện tín GUM và điền tên người dùng của bạn.
 2. Cung cấp địa chỉ ERC-20 chính xác mà bạn sẽ sử dụng để tham gia bán mã thông báo.

Thông tin chi tiết về IDO GUM

Chúng tôi vô cùng hào hứng khi được làm việc với đội ngũ tuyệt vời tại FalconSwap để trở thành một trong những dự án đầu tiên thực hiện hình thức gây quỹ mới sáng tạo này.

GUM mở bán trên FalconSwap

FalconSwap là giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 được xây dựng trên Uniswap và có thể mở rộng hơn nữa để tổng hợp các nền tảng DeFi khác.

 • Project Name: Gourmet Galaxy
 • Ticker: GUM
 • FalconPool Hard Cap: 50,000 USDC
 • Total Tokens Allocated: 500,000 GUM
 • Token Price: 1 GUM = 0.10 USDC
 • Token Sale Format: First Come First Served
 • Wallet Eligibility: 10,000 FSW
 • Allocation per selected address: 250 USDC
 • Start Date: 2nd February 2021
 • Start Time: 2 pm UTC

Quy trình nhóm mã thông báo

Trong quá trình nhóm mã thông báo, ví sẽ được kiểm tra xem có đang giữ mã thông báo FSW của chúng hay không. Cần có tối thiểu 10.000 FSW để đủ điều kiện phân bổ.

Nguồn: https://gourmetgalaxy.medium.com/gum-whitelist-and-gum-launching-on-falconswap-ido-c97582f98a4b

Đánh giá bài viết

Mời bạn tham gia nhóm trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn... mới nhất về thị trường Crypto & DeFi cùng hơn 5000+ anh em và cùng đội ngũ Review Invest.

Telegram Youtube

Trả lời