[Wefinex] Update phân tích kỹ thuật giao dịch

Wefinex tự hào là một trong những nền tảng giao dịch theo thời gian cố định đầu tiên giới thiệu các chỉ báo được tính toán kỹ lưỡng nhưng đơn giản để sử dụng: Dao độngĐường trung bình.

Như bạn thấy trên hình, sẽ có 3 đồng hồ dành cho Dao động, Đường trung bình và Tóm tắt. Con trỏ trên mỗi đồng hồ có thể chỉ đến Bán mạnh, Bán, Trung lập, Mua hoặc Mua mạnh cho biết tình trạng thị trường hiện tại

Chỉ báo Dao động

Các chỉ báo dao động là các chỉ báo hàng đầu có thể báo hiệu một sự thay đổi xu hướng sắp tới có thể xảy ra. Các chỉ báo dao động cũng thường báo hiệu nếu thị trường quá mua hoặc quá bán, điều này có thể chỉ ra sự đảo ngược xu hướng. Khung thời gian: 30 giây.

Chỉ báo Oscillators trên Wefinex được tính toán từ 9 chỉ số: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14); Stochastic% K (14, 3, 3); Chỉ số kênh hàng hóa (20); Bộ tạo dao động tuyệt vời; Momentum (10); Mức MACD (12, 26); Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14); Williams Phần trăm phạm vi (14); Bộ tạo dao động cuối cùng (7, 14, 28).

Chỉ báo Trung bình Động

Đường trung bình động là các chỉ báo trễ được tính toán để xác định hướng xu hướng của một cổ phiếu hoặc để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Khoảng thời gian cho đường trung bình động càng dài thì độ trễ càng lớn. Khung thời gian: 30 giây.

Chỉ báo Đường trung bình động trên Wefinex được tính toán từ 12 chỉ báo: 6 chỉ báo Đường trung bình động theo cấp số nhân: EMA5, EMA10, EMA20, EMA30, EMA50, EMA100 và 6 chỉ báo Đường trung bình đơn giản: SMA5, SMA10, SMA20, SMA30, SMA50, SMA100.

Chỉ báo tóm tắt

Chỉ báo này bao gồm tất cả các yếu tố tạo nên Chỉ báo Dao động và Đường trung bình. Khung thời gian: 30 giây.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các chỉ số và phương pháp phân tích kỹ thuật khác được hiển thị trên Wefinex chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. Wefinex không chịu trách nhiệm về các quyết định tài chính và các quyết định quan trọng khác của khách hàng bằng cách sử dụng các chỉ số này và các phương pháp phân tích kỹ thuật khác trên nền tảng Wefinex.

Xem thêm: Video liên quan sàn Wefinex:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *