Thông tin chi tiết về ElgalCoin Token (EGC)

ElgalCoin Token (EGC) là token được phát triển trong dự án ElgalCoin được xây dựng trên nền tảng Blockchain của Ethereum, theo tiêu chuẩn ERC-20.

Thông tin về ElgalCoin Token (EGC)

Giai đoạn 1, sẽ sử dụng 432,000,000 EGC phân bổ như sau:

  • 10% Core Team
  • 15% Quỹ dự phòng
  • 75% Dành phát triển + Thưởng cho cộng đồng

Giai đoạn còn lại mỗi đợt sẽ phát hành 25% trong vòng 4 đợt.

Phân bổ ElgalCoin Token

Lộ trình tăng giá của ElgalCoin Token (EGC) được dự kiến như sau:

  • 09/2019: $0.3
  • 02/2020: $0.6
  • 08/2020: $1
  • 2021: $1,8
  • 2023: $8,5
  • 2025: $20

Trên đây là những thông tin về ElgalCoin Token (EGC) để phục vụ thêm trong việc đánh giá và phân tích dự án ElgalCoin, hy vọng sẽ giúp NDT có cái nhìn tổng quan hơn về dự án này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *