Hướng dẫn tạo tài khoản LAX Trade

Hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản trên laxtrade.network để tham gia đầu tư dự án LAX Trade.

Hướng dẫn tạo tài khoản LAX Trade

Truy cập link để đăng ký tài khoản: https://laxtrade.network/?affiliate=reviewinvest , sau đó điền đầy đủ và chính xác thông tin, sau đó nhấn Register

  • FIRST NAME: Nhập họ
  • LAST NAME: Nhập tên
  • USERNAME: Tên đăng nhập
  • EMAIL ADDRESS: Địa chỉ email
  • Please select your country: Chọn “Viet Nam”
  • PASSWORD: Mật khẩu đăng nhập
  • CONFIRM PASSWORD: Nhập lại mật khẩu đăng nhập
  • Check vào “I accept license terms of LAX
  • Check vào “I’m not a robot
  • Sau đó nhấn Register để đăng ký

Đăng ký tài khoản LAX Trade

Tiếp theo, truy cập vào email để xác minh địa chỉ email vừa đăng ký

Xác minh địa chỉ email

Xác minh địa chỉ email, đăng nhập vào hệ thống LAX Trade

Giao diện LAX Trade

Như vậy là hoàn thành quá trình tạo tài khoản LAX Trade.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *