[Update 24/01/2021] Lợi nhuận hàng ngày (Daily Profit) cùng KingTrade

Dưới đây là thống kê lịch sử giao dịch và lợi nhuận hàng ngày cùng đội nhóm Review Invest x RichKingTeam x KingTradeLink LIVE Youtube giao dịch.

Các bài viết hữu ích:

Thống kế lợi nhuận hàng ngày KingTrade

*Cập nhật: Bắt đầu giao dịch vào lúc 20h30′ mỗi ngày

DaysProfitLink LIVE
1/4/20201.22%https://youtu.be/AsGKSEDk6kw
2/4/20201.41%
3/4/20201.5%https://youtu.be/AfP9tE2lcRE
4/4/20201.5%https://youtu.be/7gw80enxZaE
5/4/2020OFF - Sunday
6/4/20201.42%https://youtu.be/vkZyy21t__w
7/4/20201.02%
8/4/20201.12%https://youtu.be/HtyCyIvl7-M
9/4/20201.12%https://youtu.be/y1jQjIqX_j8
10/4/20200.78%https://youtu.be/HdVTFmDZd3w
11/4/20201.2%https://youtu.be/LF3jJhNWjDo
12/4/2020OFF - Sunday
13/4/20201.14%https://youtu.be/lXRjMlKiXhU
14/4/20201.48%https://youtu.be/em48kxBh6yU
15/4/20201.12%https://youtu.be/Nj_pZVvRndg
16/4/20201.14%https://youtu.be/FOSrNX8KT24
17/4/20201.08%
18/4/20200.9%https://youtu.be/HF-IdAAPbXk
19/4/2020OFF - Sunday
20/4/20201.12%https://youtu.be/YxqVshaAcEo
21/4/20201.46%https://youtu.be/f1Rm5Bq7yYk
22/4/20201.46%https://youtu.be/ge-TBzi7fGM
23/4/20200.48%https://youtu.be/QvlqPsZ9WSk
24/4/20201.14%https://youtu.be/NGm4FvYrl8E
25/4/20201.12%https://youtu.be/jbHxOydrbbw
26/4/2020OFF - Sunday
Total25.93%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *