TRONOMATRIX

Kiếm lợi nhuận không giới hạn cho khoản tiền gửi của bạn! Hợp đồng thông minh trung thực và đã được xác minh. Phần thưởng giới thiệu: 4% -3% -2% -1%. [ĐIỀU KIỆN] – Tỷ lệ cơ bản: từ 2% hàng ngày. – Tiền thưởng: thưởng tổ chức, thưởng quỹ, thưởng giới thiệu. [GIỮ THƯỞNG] Hợp đồng thông minh tính toán tiền thưởng giữ lại dựa trên ngày rút tiền cuối cùng hoặc ngày gửi tiền nếu tiền chưa được rút. Nếu bạn không yêu cầu rút tiền, nó sẽ tính thêm 0,1% / ngày.

Thông tin dự án

Quốc gia: N/A Ngày bắt đầu: N/A Trạng thái: Đang chạy Hình thức: Smartcontract Chấp nhận đầu tư: TRX
MIN: N/A MAX: N/A Lợi nhuận: 2%/ngày Rút tối thiểu: N/A

Đánh giá dự án

Độ tin cậy: Trung bình

Liên kết bổ sung

N/A
Dự án liên quan
100 TRX / 100.000 TRX 1%/ngày
Cao8 tháng trước
500 TRX / No limited 1,2%/ngày
Trung bình9 tháng trước
100 TRX / Unlimited 1%/ngày
Thấp9 tháng trước
N/A / N/A N/A
N/A11 tháng trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *