SToken

SToken là một dự án phi tập trung có thể mở rộng, nhanh chóng, an toàn và phân cấp công bằng, tận dụng Công nghệ Ledger phân tán (DLT) và thuật toán đồng thuận, giữ tất cả các đặc tính tích cực của công nghệ blockchain trong khi tăng thông lượng lên hơn 200.000 giao dịch mỗi giây.

Thông tin dự án

Quốc gia: Australia Ngày bắt đầu: 20-07-2019 Trạng thái: Scam Hình thức: Crypto Bank Chấp nhận đầu tư: BTC, ETH, STS
MIN: $10 MAX: $50,000 Lợi nhuận: 1% - 2%/ngày Rút tối thiểu: $10

Đánh giá dự án

Độ tin cậy: Thấp

Liên kết bổ sung

Dự án liên quan
$300 / N/A 0,1% - 0,32%/ngày
Trung bình1 năm trước
$250 / Unlimited 8% - 17%/tháng
Thấp1 năm trước
$10 / $100,000 6% - 12%/tháng
Trung bình1 năm trước
$200 / Unlimited 15% - 30%/tháng
Thấp1 năm trước