Marvel Super War

Các dự án CHO – NHẬN thì chắc hẳn các nhà đầu tư đã biết qua và dự án dưới đây cũng là hình thức cho – nhận. Vậy dự án Marvel Super War có điểm gì khác biệt với các dự án cho và nhận trước đây, cách thức đầu tư và chính sách phát triển hệ thống như thế nào?

Marvel Super War là gì?

Marvel Super War là một dự án cho – nhận dựa trên nền tảng Blockchain của Ethereum, sử dụng stablecoin Tether (USDT ERC20) trong quá trình giao dịch gửi đi và nhận về. Điều này tăng tinh minh mạch, công bằng giữa các thành viên tham gia trong hệ thống mà không có sự can thiệp của Admin, Người quản trị hay một đơn vị thứ 3.

marvel super war

Marvel Super War là gì?

Chính sách đầu tư

Các gói đầu tư được đặt tên của các nhân vật anh hùng: Captain America, Spider Man, Black Widow, Iron Man, Hawkeye, Thor – với mức đầu tư, thời gian và lợi nhuận khác nhau.

Captain America

 • Giá: $50 – $100
 • Thời gian chiến đấu: 12:00 đến 12:30
 • Số tia chớp cần: 1/3
 • Lợi nhuận: 15%/5 ngày

Iron Man

 • Giá: $101 – $500
 • Thời gian chiến đấu: 14:00 đến 14:30
 • Số tia chớp cần: 4/8
 • Lợi nhuận: 12%/4 ngày

Siper Man

 • Giá: $501 – $1,000
 • Thời gian chiến đấu: 16:00 đến 16:30
 • Số tia chớp cần: 10/20
 • Lợi nhuận: 10%/3 ngày

Hawkeye

 • Giá: $1,001 – $3,000
 • Thời gian chiến đấu: 17:00 đến 17:30
 • Số tia chớp cần: 18/36
 • Lợi nhuận: 21%/6 ngày

Black Widow

 • Giá: $3,001 – $5,000
 • Thời gian chiến đấu: 18:00 đến 18:30
 • Số tia chớp cần: 25/50
 • Lợi nhuận: 53%/15 ngày

Thor

 • Giá: $5,001 – $7,000
 • Thời gian chiến đấu: 19:00 đến 19:30
 • Số tia chớp cần: 35/70
 • Lợi nhuận: 26%/12 ngày

Các gói đầu tư

Chính sách hoa hồng

Hoa hồng trực tiếp

 • F1: 8%
 • F2: 6%
 • F3: 5%

Hoa hồng cấp bậc

SW1: 

 • 10 F1 tích cực
 • Nhận 1% từ F4 đến F10

SW2: 

 • 3 F1 đạt SW1
 • Thu nhập cá nhân $300
 • Nhận 2% từ F4 đến F20

SW3: 

 • 3 F1 đạt SW2
 • Thu nhập cá nhân $2,000
 • Nhận 3% từ F4 đến F50

Thưởng cấp bậc

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Đăng ký MarvelSuperWar

Đăng ký tài khoản
 

Thông tin dự án

Quốc gia: Hong Kong Ngày bắt đầu: 16-02-2020 Trạng thái: Ngưng Hình thức: Cho - Nhận Chấp nhận đầu tư: USDT
MIN: $50 MAX: $7,000 Lợi nhuận: 3% - 3.5%/ngày Rút tối thiểu: N/A

Đánh giá dự án

Độ tin cậy: Thấp

Liên kết bổ sung

N/A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *