Lock MMT

Master Mix Token – MMT một mạng phân phối dữ liệu thế hệ mới, là một nền tảng ứng dụng blockchain dành cho các nhà phát triển DAPP. Nhiệm vụ của nó là “Làm cho các chứng chỉ xuất sắc trở nên xuất sắc hơn“.

Master Mix Token

Thông tin Master Mix Token (MMT)

Master Mix Token (MMT) là token được phát hành bởi sự hợp tác giữa BGC (Blockchain Global Research Center) + Idax Exchange + Quỹ Flare Foundation , phát triển trên Blockchain của Ethereum với tiêu chuẩn ERC-20.

Các gói Lock MMT và lợi nhuận

 • Đồng tiền được áp dụng trong quá trình Lock MMTMUSDT ~ USDT (Nạp MMT từ sàn giao dịch vào sẽ quy ra MUSDT theo giá lúc đó)
 • 06 gói đầu tư: $200, $300, $500, $1.000, $1.500, $2.000
 • Thời gian Lock MMT: 7 ngày
 • Mỗi tài khoản chỉ được Lock 1 lần/ngày
 • Nhận Airdrop 10% so với gói đầu tư
 • Để nhận được 10% cần đối ứng 50% của số tiền được nhận trong vòng 48h.VD: Để nhận 100$ cần nạp vào 50$ và mua số Airdrop.

Chính sách hoa hồng

03 loại hoa hồng: Hoa hồng trực tiếp, Hoa hồng quản lýHoa hồng nhóm.

Các loại hoa hồng sẽ được thống kê về trả hàng ngày.

Hoa hồng trực tiếp

Hoa hồng trực tiếp được hưởng 2 tầng (F1 và F2), không phân biệt các gói đầu tư. Mỗi lần Lock thành công thì người giới thiệu được nhận:

 • F1: Nhận $10
 • F2: Nhận $5

Hoa hồng quản lý

Hoa hồng quản lý: Được nhận 50% trên tổng hoa hồng của F1 (Hoa hồng trực tiếp + Hoa hồng quản lý của F1).

Hoa hồng cấp bậc

Hoa hồng cấp bậc: Được chia làm 5 cấp bậc và đồng cấp sẽ không được nhận:

 • Cấp 1: Tổng 30 cổ đông. Quyền lợi: 1/10 tổng Airdrop của toàn hệ thống
 • Cấp 2: Tổng 90 cổ đông, có 2 cấp 1 ở 2 nhánh. Quyền lợi: 1/9 tổng Airdrop của toàn hệ thống
 • Cấp 3: Tổng 300 cổ đông, có 3 cấp 2 ở 3 nhánh. Quyền lợi: 1/8 tổng Airdrop của toàn hệ thống
 • Cấp 4: Tổng 960 cổ đông, có 3 cấp 3 ở 3 nhánh. Quyền lợi: 1/7 tổng Airdrop của toàn hệ thống
 • Cấp 5: Tổng 2.960 cổ đông, có 3 cấp 4 ở 3 nhánh. Quyền lợi: 1/6 tổng Airdrop của toàn hệ thống

Lưu ý:

*Cổ đông: Tài khoản đó Lock 3 lần trong vòng 7 ngày
*Tổng Airdrop: Tổng lợi nhuận đầu tư của toàn hệ thống dưới ID chính bạn

Thông tin dự án

Quốc gia: Singapore Ngày bắt đầu: 23-09-2019 Trạng thái: Scam Hình thức: Lock Coin Chấp nhận đầu tư: MMT
MIN: $200 MAX: $2,000 Lợi nhuận: 10%/7 ngày Rút tối thiểu: 1 MUSDT

Đánh giá dự án

Độ tin cậy: Thấp
Dự án liên quan
100 IT / 30,000 IT 0,2% - 0,7%/ngày
Thấp1 năm trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *