Forsage

FORSAGE DEFI là DAPP nền tảng đầu tiên ứng dụng thành công Update Decenterlize Finance của Ethereum – (DeFi) Đây là một hệ thống minh bạch nhất trong tài chính. Nó hoạt động độc lập và Automantic trên Blockchain của Ethereum vì thế mà không có cá nhân hay tổ chức nào có thể phá hủy hay tác động được tới nó kể cả người lập trình ra hệ thống sau khi đã khai báo với hệ thống Blockchain của Ethereum.

Thông tin dự án

Quốc gia: N/A Ngày bắt đầu: N/A Trạng thái: Đang chạy Hình thức: Smartcontract Chấp nhận đầu tư: ETH
MIN: N/A MAX: N/A Lợi nhuận: N/A Rút tối thiểu: N/A

Đánh giá dự án

Độ tin cậy: N/A

Liên kết bổ sung

N/A
Dự án liên quan
N/A / N/A 2%/ngày
Trung bình7 tháng trước
100 TRX / 100.000 TRX 1%/ngày
Cao7 tháng trước
500 TRX / No limited 1,2%/ngày
Trung bình8 tháng trước
100 TRX / Unlimited 1%/ngày
Thấp9 tháng trước

Có 2 bình luận trên “Forsage

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *