Bitloto188

Bitloto188 là một mô hình trao toàn quyền phát triển giá trị đồng token cho cộng đồng.Toàn bộ cơ chế hoạt động được thiết lập và vận hành một cách tự động và hoàn hảo trên Smartcontract.

Thông tin Bitloto188 Token (BTT)

Chính sách đầu tư

  • Nạp bằng ETH và đầu tư các gói: $100,  $1.000, $5.000, $10.000, $50.000, $100.000

Chính sách hoa hồng

  • Hoa hồng trực tiếp từ 5%10%
  • Hoa hồng cân nhánh 6%

Thông tin dự án

Quốc gia: Vương Quốc Anh Ngày bắt đầu: 03-07-2020 Trạng thái: Đang chạy Hình thức: Ủy thác Chấp nhận đầu tư: ETH, BTT
MIN: $100 MAX: $100,000 Lợi nhuận: 15%/tháng Rút tối thiểu: N/A

Đánh giá dự án

Độ tin cậy: Trung bình

Liên kết bổ sung

N/A
Dự án liên quan
$125 / $4.500 2.5% - 4.5%/tháng
Trung bình7 tháng trước
$15 / $150.000 2%/ngày
Thấp7 tháng trước
$50 / $750,000 1,4% - 3,1%/ngày
Trung bình2 năm trước
$1,000 / $50,000 0,5% - 0,6%/ngày
Trung bình2 năm trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *