BCG Wallet

Thông tin dự án

Quốc gia: Anh Ngày bắt đầu: 05-11-2020 Trạng thái: Đang chạy Hình thức: Crypto Bank Chấp nhận đầu tư: ETH, USDT, BCG
MIN: $100 MAX: $200.000 Lợi nhuận: 0.15% - 0.5% Rút tối thiểu: $50

Đánh giá dự án

Độ tin cậy: Trung bình

Liên kết bổ sung

N/A
Dự án liên quan
$300 / N/A 0,1% - 0,32%/ngày
Trung bình2 năm trước
$250 / Unlimited 8% - 17%/tháng
Thấp2 năm trước
$10 / $100,000 6% - 12%/tháng
Trung bình2 năm trước
$200 / Unlimited 15% - 30%/tháng
Thấp2 năm trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *