Chính sách hoa hồng giao dịch, đại lý sàn Wefinex

Ngoài việc việc học các phương pháp giao dịch trên sàn Wefinex ra, nhiều người còn quan tâm chính sách đại lý khi phát triển cộng đồng Wefinex. Vậy Wefinex có những chính sách hoa hồng nào dành cho người phát triển cộng đồng, mời các bạn cùng xem qua bài viết dưới đây để biết thêm hình thức kiếm tiền này nhé.

*Promotion: Đăng lý link theo Team Review Invest mua quyền đại lý sẽ nhận được 50$.


Đăng ký tài khoản Wefinex

Video giới thiệu quyền đại lý

Chính sách hoa hồng Wefinex

Wefinex có 07 cấp tài khoản người dùng từ Level 1 – 7. Mỗi cấp độ nhận được Quyền lợi và điều kiện khác nhau, mời bạn xem chi tiết từ cấp độ 1 đến 7 dưới đây:

Level 1: Nhận hoa hồng trực tiếp F1

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% tổng volume giao dịch các thành viên trực tiếp (Tức chỉ nhận được F1).
+ Hoa hồng đại lý: 50$ khi F1 tham gia mua quyền đại lý.

– Điều kiện: Chỉ cần kích hoạt quyền đại lý là đạt Level 1 và hưởng chính sách hoa hồng như trên.

Level 2: Nhận hoa hồng F1, F2

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2.
+ Hoa đại lý: 50$ F1 và 25$ F2 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 03 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 2.000$/tuần.

Level 3: Nhận hoa hồng F1, F2, F3

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2, 0.25% volume giao dịch F3.
+ Hoa đại lý: 50$ F1, 25$ F2, 12.5$ F3 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 04 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 4.000$/tuần.

Level 4: Nhận hoa hồng F1, F2, F3, F4

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2, 0.25% volume giao dịch F3, 0.125% volume giao dịch F4.
+ Hoa đại lý: 50$ F1, 25$ F2, 12.5$ F3,  6.25$ F4 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 05 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 8.000$/tuần.

Level 5: Nhận hoa hồng F1, F2, F3, F4, F5

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2, 0.25% volume giao dịch F3, 0.125% volume giao dịch F4, 0.0625% volume giao dịch F5.
+ Hoa đại lý: 50$ F1, 25$ F2, 12.5$ F3,  6.25$ F4, 3.12$ F5 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 05 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 16.000$/tuần.

Level 6: Nhận hoa hồng F1, F2, F3, F4, F5, F6

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2, 0.25% volume giao dịch F3, 0.125% volume giao dịch F4, 0.0625% volume giao dịch F5, 0.03125% volume giao dịch F6.
+ Hoa đại lý: 50$ F1, 25$ F2, 12.5$ F3,  6.25$ F4, 3.12$ F5, 1.56$ F6 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 05 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 32.000$/tuần.

Level 7: Nhận hoa hồng F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2, 0.25% volume giao dịch F3, 0.125% volume giao dịch F4, 0.0625% volume giao dịch F5, 0.03125% volume giao dịch F6, 0.015625% volume giao dịch F7.
+ Hoa đại lý: 50$ F1, 25$ F2, 12.5$ F3,  6.25$ F4, 3.12$ F5, 1.56$ F6, 0.78$ F7 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 05 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 62.000$/tuần.

Dưới đây là hình ảnh mình thống kê gọn để mọi người nhìn và dễ nhớ và lưu lại khi chia sẻ cho thành viên trong hệ thống.

hoa hồng wefinex

Chính sách hoa hồng


Đăng ký tài khoản Wefinex

Mua quyền đại lý Wefinex

Thành viên kích hoạt đại lý phí $100. Xem bài viết hướng dẫn nạp tiền vào Wefinex: Tại đây

Thao tác theo hướng dẫn sau: Đại lý > Buy Now $100 > Xác nhận

hoa hồng wefinex

Mua quyền đại lý thành công, bất kỳ thành viên nào trong hệ thống giao dịch bạn sẽ nhận được phần thưởng, cấp độ càng cao nhận được nhiều quyền lợi tốt hơn.

Xem thêm: Video liên quan sàn Wefinex:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *