Hướng dẫn sử dụng Bot Auto Trade RaidenBO thành công

Trong bài viết này, Review Invest sẽ hướng dẫn cách các bạn có thể sử dụng Bot Auto Trade RaidenBO mang lại lợi nhuận an toàn và hiệu quả cho nhà đầu tư.

Bot Auto Trade RaidenBO

Điều kiện sử dụng Bot Auto Trade RaidenBO

 • Đăng ký tài khoản RaidenBO thuộc GOLD GROUP.
 • Vốn tối thiểu sử dụng BOT: 200$ (Dùng để quản lý vốn trong giao dịch chứ không phải là phí sử dụng Bot nhé mọi người).
 • Chuẩn bị máy tính hoặc laptop có hệ điều hành Window10.
 • Cài đặt phiên bản mới nhất của duyệt trình Chrome.
 • Tắt hết tất cả các ứng dụng diệt Virus.

Hướng dẫn cài đặt Bot Auto Trade RaidenBO trên máy tính

 • Bước 1: Download RBOT và giải nén file (Liên hệ Zalo: https://zalo.me/g/sllkcs483 để nhận link tải).
 • Bước 2: Mở file RBOT -> Main -> Run as administrator (Nhấn chuột phải).
 • Bước 3: Cài đặt phương pháp giao dịch. (Xem phương pháp giao dịch bên dưới).
 • Bước 4: Bắt đầu giao dịch (Lưu ý: Test trước trên tài khoản Demo cho thông thạo rồi mới chuyển sang tài khoản Live).
 • Bước 5: Duyệt trình Raiden sẽ được hiện lên -> đăng nhập tài khoản cần chạy RBOT.
 • Bước 6: Chờ đợi kết quả và kiếm lợi nhuận.

Các phương pháp trong cài đặt

Phương pháp 1: Sử dụng Ichimoku

 • Bước 1: Condition 1 -> Ichimoku -> SenkoSpanB
 • Bước 2: Condition 1 -> Ichimoku -> SenkoSpanaA
 • Bước 3: Check 1 & 2 -> SenkoSpanB + SenkoSpanaA + ở trên -> DOWN
 • Bước 4: Click vào chuẩn -> Add condition -> ADD -> Đặt tên chiến thuật
 • Bước 5: Check 1 & 2 -> SenkoSpanB + SenkoSpanaA + ở dưới -> UP
 • Bước 6: Click vào chuẩn -> add condition -> ADD -> đặt tên chiến thuật
 • Bước 7: Mức đặt
 • Bước 8: Bật toàn bộ chiến thuật
 • Bước 9: Cài đặt mức chốt lãi và mức chốt lỗ -> Bật stoploss
 • Bước 10: Bắt đầu giao dịch

Phương pháp 2: Sử dụng Ichimoku + đường giá

 • Bước 1: Condition 1 -> Ichimoku -> TenkenSen
 • Bước 2: Condition 2 -> Ichimoku -> KijunSen
 • Bước 3: Check 1 & 2 -> TenkenSen + KijunSen + ở trên -> UP
 • Bước 4: Click vào chuẩn -> add condition
 • Bước 5: Condition 1 -> Đường giá -> zClose
 • Bước 6: Condition 2 -> Ichimoku -> TenkenSen
 • Bước 7: Check 1 & 2 -> Đường giá + TenkenSen + ở trên -> UP
 • Bước 8: Click vào chuẩn -> add condition -> ADD -> đặt tên chiến thuật
 • Bước 9: Condition 1 -> Ichimoku -> TenkenSen
 • Bước 10: Condition 2 -> Ichimoku -> KijunSen
 • Bước 11: Check 1 & 2 -> TenkenSen + KijunSen + ở dưới -> DOWN
 • Bước 12: Click vào chuẩn -> add condition
 • Bước 13: Condition 1 -> Đường giá -> zClose
 • Bước 14: Condition 2 -> Ichimoku -> KijunSen
 • Bước 15: Check 1 & 2 -> Đường giá + KijunSen + ở dưới -> DOWN
 • Bước 16: Click vào chuẩn -> add condition -> ADD -> đặt tên chiến thuật
 • Bước 17: Mức đặt (Hướng dẫn quản lý vốn trên RBOT: )
 • Bước 18: Click vào chuẩn -> add condition -> ADD -> đặt tên chiến thuật
 • Bước 19: Bật toàn bộ chiến thuật
 • Bước 20: Cài đặt mức chốt lãi và mức chốt lỗ -> Bật stoploss
 • Bước 21: Bắt đầu giao dịch (Lưu ý: Test trước trên tài khoản Demo cho thông thạo rồi mới chuyển sang tài khoản Live).

Phương pháp 3: Sử dụng SMA + đường giá + khối lượng

 • Bước 1: Condition 1 -> SMA -> 5
 • Bước 2: Condition 2 -> SMA -> 10
 • Bước 3: Check 1 & 2 -> SMA 5 + SMA 10 + ở trên -> UP
 • Bước 4: Click vào chuẩn -> add condition
 • Bước 5: Condition 1 -> Đường giá -> zClose
 • Bước 6: Condition 2 -> SMA -> 5
 • Bước 7: Check 1 & 2 -> Đường giá + SMA 5 + ở trên -> UP
 • Bước 8: Click vào chuẩn -> add condition
 • Bước 9: Condition 1 -> Đường giá -> zVolume
 • Bước 10: Condition 2 -> Value -> 40 -> lớn hơn -> 1 (trừ nến)
 • Bước 11: Click vào chuẩn -> UP -> add condition ADD -> đặt tên chiến thuật
 • Bước 12: Condition 1 -> SMA -> 5
 • Bước 13: Condition 2 -> SMA -> 10
 • Bước 14: Check 1 & 2 -> SMA 5 + SMA 10 + ở dưới -> DOWN
 • Bước 15: click vào chuẩn -> add condition
 • Bước 16: Condition 1 -> Đường giá -> zCloseBước 21:
 • Bước 17: Condition 2 -> SMA -> 5
 • Bước 18: Check 1 & 2 -> Đường giá + SMA 5 + ở dưới -> DOWN
 • Bước 19: click vào chuẩn -> add condition
 • Bước 20: Condition 1 -> Đường giá -> zVolume
 • Bước 21: Condition 2 -> Value -> 40 -> lớn hơn -> 1 (trừ nến)
 • Bước 22: Click vào chuẩn -> DOWN -> add condition ADD -> đặt tên chiến thuật
 • Bước 23: Mức đặt (Hướng dẫn quản lý vốn trên RBOT: )
 • Bước 24: Click vào chuẩn -> add condition -> ADD -> đặt tên chiến thuật
 • Bước 25: Bật toàn bộ chiến thuật
 • Bước 26: Cài đặt mức chốt lãi và mức chốt lỗ -> Bật stoploss
 • Bước 27: Bắt đầu giao dịch (Lưu ý: Test trước trên tài khoản Demo cho thông thạo rồi mới chuyển sang tài khoản Live).

Phương pháp 4: Sử dụng SMA + đường giá

 • Bước 1: Condition 1 -> SMA -> 5
 • Bước 2: Condition 2 -> SMA -> 10
 • Bước 3: Check 1 & 2 -> SMA 5 + SMA 10 + ở trên -> UP
 • Bước 4: Click vào chuẩn -> add condition
 • Bước 5: Condition 1 -> Đường giá -> zClose
 • Bước 6: Condition 2 -> SMA -> 5
 • Bước 7: Check 1 & 2 -> Đường giá + SMA 5 + ở trên -> UP
 • Bước 8: click vào chuẩn -> add condition
 • Bước 9: Condition 1 -> Đường giá -> zClose
 • Bước 10: Condition 2 -> Đường giá -> zClose -> 1 (trừ nến)
 • Bước 11: Check 1 & 2 -> Đường giá + Đường giá + ở trên -> UP
 • Bước 2: Click vào chuẩn -> add condition ADD -> đặt tên chiến thuật
 • Bước 13: Condition 1 -> SMA -> 5
 • Bước 14: Condition 2 -> SMA -> 10
 • Bước 15:: Check 1 & 2 -> SMA 5 + SMA 10 + ở dưới -> DOWN
 • Bước 16: click vào chuẩn -> add condition B16: Condition 1 -> Đường giá -> zClose
 • Bước 17: Condition 2 -> SMA -> 5
 • Bước 18: Check 1 & 2 -> Đường giá + SMA 5 + ở dưới -> DOWN
 • Bước 19: Click vào chuẩn -> add condition
 • Bước 20: Condition 1 -> Đường giá -> zClose
 • Bước 21: Condition 2 -> Đường giá -> zClose -> 1 (trừ nến)
 • Bước 22: Check 1 & 2 -> Đường giá + Đường giá + ở dưới -> DOWN
 • Bước 23: Click vào chuẩn -> add condition ADD -> đặt tên chiến thuật
 • Bước 24: Mức đặt (Hướng dẫn quản lý vốn trên RBOT: )
 • Bước 25: Click vào chuẩn -> add condition -> ADD -> đặt tên chiến thuật
 • Bước 26: Bật toàn bộ chiến thuật
 • Bước 27: Cài đặt mức chốt lãi và mức chốt lỗ -> Bật stoploss
 • Bước 28: Bắt đầu giao dịch (Lưu ý: Test trước trên tài khoản Demo cho thông thạo rồi mới chuyển sang tài khoản Live).

Quản lý vốn

Phương pháp quản lí vốn khi sử dụng RBOT:

 • Ví dụ: tổng vốn 1000$

Phương pháp 1: An toàn

 • Vốn đi lệnh: 2.5$ = 0.25% (1/400 tổng vốn)
 • TP: 25$ = 2.5% (10 lệnh)
 • STL: 25$ = 2.5% (10 lệnh)

Phương pháp 2: Mạo hiểm

 • Vốn đi lệnh: 5$ = 0.5% (1/200 tổng vốn)
 • TP: 50$ = 5% (10 lệnh)
 • STL: 50$ = 5% (10 lệnh)

Phương pháp 3: Siêu mạo hiểm

 • Vốn đi lệnh: 10$ = 1% (1/100 tổng vốn)
 • TP: 100$ = 10% (10 lệnh)
 • STL: 100$ = 10% (10 lệnh)

Hướng dẫn mua bán USDT RaidenBo

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua và bán USDT RaidenBo trên sàn giao dịch Muabancoin.io nhanh chóng, an toàn và đảm bảo nhất.

Trước tiên các bạn cần đăng ký cho mình một tài khoản sàn Muabancoin.io, nhấn vào link dưới đây để đăng ký nhé.

Cách mua USDT RaidenBo trên Muabancoin.io

Bước 1: Vào mục "Bạn mua MUA" Chọn RaidenBO hoặc truy cập trực tiếp: https://muabancoin.io/buy/raidenbo

Sau đó điền chính xác thông tin để mua USDT RaidenBO:

 • Nhập Số lượng cần Mua.
 • Kiểm tra Số tiền bạn cần trả.
 • Chọn Thanh toán bằng - "Chuyển khoản ngân hàng".
 • Chọn ngân hàng "Vietcombank".
 • Nhập chính xác Biệt danh RaidenBO - Chú ý là biệt danh chứ không phải địa chỉ ví.
 • Check vào Tôi không phải là người máy.
 • Sau đó, nhấn Tiếp tục.
Mua Raidenbo trên Muabancoin.io

Bước 2: Kiểm tra chi tiết đơn hàng vừa đặt thành công.

Chi tiết đơn hàng mua Raidenbo

Bước 3: Chuyển khoản chính xác thông tin được Muabancoin cung cấp trong chi tiết đơn hàng:

 • Ngân hàng.
 • Số tài khoản ngân hàng.
 • Tên chủ tài khoản.
 • Số tiền.
 • Nội dung chuyển khoản.
Chuyển khoản ngân hàng

Bước 4: Chuyển khoản thành công, vài phút bạn sẽ nhận Raidenbo tron tài khoản.

Đã nhận Raidenbo trong tài khoản

Cách bán USDT RaidenBo trên Muabancoin.io

Việc bán USDT RaidenBo trên sàn Muabancoin.io bạn sẽ nhận tiền qua ngân hàng, giao dịch diễn ra hoàn toàn miễn phí.

Bước 1: Bạn vào mục "Bạn muốn BÁN" hoặc truy cập trực tiếp link: https://muabancoin.io/sell/raidenbo sau đó điền đầy đủ và chính xác thông tin bán RaidenBO:

 • Nhập Số lượng RaidenBo Bán.
 • Chọn Nhận tiền Ngân hàng.
 • Ngân hàng nhận tiền tuỳ chọn ngân hàng để bạn nhận tiền.
 • Nhập Số tài khoản nhận tiền.
 • Nhập Tên tài khoản nhận tiền.
 • Check vào Tôi không phải người máy.
 • Sau đó, nhấn vào Tiếp tục.

Bán USDT trên RaidenBO

Bước 2: Kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng của bạn cho chính xác.

Bước 3: Chuyển nội bộ $ RaidenBo theo Muabancoin.io cung cấp:

 • Chuyển đúng Số lượng USDT RaidenBO
 • Chuyển đúng Biệt danh: SPMuabancoin
 • Nhập Ghi chú (Memo) chính xác: Mã giao dịch bán USDT RaidenBO trên Muabancoin.io

Chuyển USDT nội bộ

Như vạy là bạn đã bán thành công USDT RaidenBo nhanh chóng, bạn chỉ cần đợi đơn hàng được xử lý và nhận VND trong tài khoản ngân hàng.

Có 7 bình luận trên “Hướng dẫn sử dụng Bot Auto Trade RaidenBO thành công

 1. Rolex :

  Mà thêm 1 điều nữa mà người viết bot trade này còn thiếu. Nếu thêm vào phương pháp nữa là gần như hoàn hảo luôn, tỉ lệ thắng gần như 90% khi chạy..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *